Wachttijden, Klachten, Registraties, Privacy en Vergoedingen

Vergoede en niet-vergoede zorg

De behandelaars hebben met alle verzekeraars SGGZ- en BGGZ-contracten voor 2019: Zilveren Kruis, Menzis, CZ, DSW, VGZ, VRZ en Caresq. De heer Cooler heeft bij Zilveren Kruis geen BGGZ-contract.

 

De zorg wordt, op het eigen risico van € 385,- na, volledig vergoed vanuit het basispakket van elke verzekeraar. Voor deze zorg dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben.

 

Vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar wordt niet vergoed o.a. partner-relatie therapie, rouw, werkgerelateerde problematiek en alle aanpassingsstoornissen.

Tarieven

Het tarief voor niet verzekerde zorg bedraagt € 105,- per 45 minuten behandeltijd. Het tarief voor een 'no show' bedraagt € 50,-.

Afspraak annuleren

Vanwege het Corona-virus worden momenteel geen kosten in rekening gebracht als u besluit de afspraak binnen de 24 uur af te zeggen. 

Een afspraak afzeggen kan kosteloos mits u dit tenminste 24 uur van tevoren doet, telefonisch of per e-mail. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u uw boodschap inspreken. Een afspraak voor maandag, dient op de vrijdag ervoor te worden geannuleerd. Wanneer u niet tijdig afzegt of wanneer u niet op een afspraak verschijnt zonder af te zeggen ('no show'), wordt € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

Wachttijden

Veelal is er bij ons sprake van een wachttijd. Mocht u de wachttijd te lang vinden dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De duur van de aanmeldwachttijd staat vermeld op onze homepagina. Deze aanmeldwachttijd geldt voor alle diagnosegroepen. Wij hanteren geen wachttijd tussen de intake en de behandeling. De duur van onze wachttijd is niet afhankelijk van de verzekeraar bij wie u bent verzekerd.

Klachten
Wij werken volgens de beroepscodes van de N.V.P. (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), het N.I.P. (Nederlands Instituut van Psychologen) en de L.V.V.P. (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Indien u niet tevreden bent over onze werkwijze bespreekt u dit dan in eerste instantie met uw behandelaar. Leidt dit voor u niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u met een van deze beroepsverenigingen contact opnemen. Wij hebben de verplichting u de contactgegevens van deze partijen op aanvraag te verstrekken.

 

Registraties
De bij SPEL werkzame psychologen zijn lid van diverse beroepsverenigingen zoals o.a. NIP, LVVP, NVRG, VCGP, NVP. Psychologen en psychotherapeuten zijn gebonden aan een beroepscode. De behandelaars zijn bij de overheid geregistreerde psychotherapeuten hetgeen betekent dat ze voldoen aan de in het registratiebesluit geformuleerde kwaliteitseisen. Tevens zijn wij allen wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog en/of Psychotherapeut (BIG register: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

 

Privacy
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn:
– de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
– de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
– de Wet Klachtrecht
– de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Indien u toestemming wilt verlenen voor informatieverstrekking over uw behandeling dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen aan de aanvrager en aan de verstrekkend behandelaar. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard waarna alle gegevens worden vernietigd.

Indien u uw dossier na afloop van de behandeling vernietigd wilt zien, dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen. 

Privacystatement:

 

© 2017 by SPEL