Specialistische GGZ (S-GGZ)

Specialistische GGZ: Persoonsgericht/complex
U kunt doorverwezen worden naar de S-GGZ als u last heeft van ernstige en/of complexe psychische klachten. In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek meer centraal. Hier wordt wel stilgestaan bij de persoonlijke geschiedenis van de cliënt en worden klachten bekeken in het kader van diens ontwikkeling. De identiteit en zelfbeleving staan hier meer centraal. In de specialistische zorg zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen.

 

Kijk in het menu onder 'Meer informatie' bij 'Vergoede en niet vergoede zorg'.

© 2017 by SPEL