Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Na verwijzing van de huisarts kunt u zich aanmelden voor hulp bij psychische problemen, bijvoorbeeld:

  • stemmingsklachten, zoals somberheid en lusteloosheid;

  • angstklachten, zoals paniekgevoelens, fobieën, sociale angst;

  • onverwerkte traumatische ervaringen;

  • slapeloosheid en overmatig piekeren;

  • werk- of studieproblemen;

  • overspannen of burn-out zijn;

  • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak;

  • persoonlijkheidsproblemen;

  • 2e en 3e generatie oorlogsproblematiek.

 

Niet alle klachten worden door de verzekeraar vergoed. Niet vergoede klachten zijn bijvoorbeeld: partner-relatieproblematiek, rouw, identiteitsproblemen en aanpassingsproblemen.

Alleen klachten die in de DSM 5 classificatie als stoornis te benoemen zijn worden vergoed. Daaronder vallen stemmingsstoornissen, angst- en dwangproblemen en persoonlijkheidsproblemen.

© 2017 by SPEL