© 2017 by SPEL

Na verwijzing van de huisarts kunt u zich aanmelden voor hulp bij psychische problemen, bijvoorbeeld:

 • stemmingsklachten, zoals somberheid en lusteloosheid;

 • angstklachten, zoals paniekgevoelens, fobieën, sociale angst;

 • dwangklachten (dwanggedragingen of dwanggeachten);

 • onverwerkte traumatische ervaringen;

 • slapeloosheid en overmatig piekeren;

 • eetproblemen;

 • moeite met intimiteit en seksualiteit;

 • werk- of studieproblemen;

 • overspannen of burn-out zijn;

 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak;

 • persoonlijkheidsproblemen;

 • 2e en 3e generatie oorlogsproblematiek.

 

Niet alle klachten worden door de verzekeraar vergoed. Niet vergoede klachten zijn bijvoorbeeld: partner-relatieproblematiek, rouw, identiteitsproblemen en aanpassingsproblemen.

Alleen klachten die in de DSM 5 classificatie als stoornis te benoemen zijn worden vergoed. Daaronder vallen stemmingsstoornissen, angst- en dwangproblemen en persoonlijkheidsproblemen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?